اعزام پرستار شبانه روزی برای سالمند و بیمار پوشکی و لگنی و سالم تمام نقاط تهران کرج و شهرک اندیشه و شهرسار تمام نقاط تهرانمراقبت از بیمار پوشکی و لگنی و الزایمر را به ما بسپارید

 


اگر بیمار و سالمند دارید و خودتان نمی توانید از انها در منزل مراقبت کنید

 


با ما تماس بگیریددر تمام ساعات شبانه روز ما پاسخگو هستیماعزام پرستار شبانه روزی زن و مرد جهت بیماران  و پاسخگویی شبانه روزی


02122468020


02126708131


02188566153


02166848825تماس مستقیم با مسیول نگهداری و پرستاری در منزل 

خانم شامخی09025181918