مراقبت از کودک

مراقبت از سالمند

مراقبت از بیمار

تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
ویزیت پزشک تزریق امپول و وصل سرم در منزل سوند فولی و نلاتون ادراری و لوله معده در منزل22468020
ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020
 • تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
  تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
 • ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
  ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
 • ویزیت پزشک و درمان در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل
  ویزیت پزشک و درمان در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل
 • ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020
  ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020

اخبار و مقالات

ویزیت پزشک و تزریقات درمنزل و وصل سرم و اعزام پرستار در منزل تزریقات در منزل غرب تهران و جنت اباد 44864598-----09368805324
ویزیت پزشک و تزریقات در منزل وصل سرم و سوند در منزل 22468020-26708131-88566153

ویزیت پزشک در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل 

در صورتی که به پزشک نیاز دارید  یا نیاز به وصل سوند و تزریقات و پانسمان دارید 

با ما تماس بگیرید

22468020-88566153-26708131