درمان زخم پای دیابتی درمان زخم بستر با پی ارپی و لارو درمانی درمان زخم پا تا جایی که اصلا نیاز به قطع پا نباشد


اگر بیمار زخم پای دیابتی دارید و پزشک به شما قطع انگشت و پا را پیشنهاد داده ما به صورت تضمینی زخم رامداوا خواهیم کردبدون اینکه نیازی به قطع و ناقص شدن باشد ،،،،،،

تیم درمان زخم ما با روشهای بسیار نوین و ترکیبی با پی آر پی و لارو درمانی و متدهای بسیار با ارزش دیگر


به درمان زخم دیابتی و بستر خواهند پرداخت


اگر بیمار دارید و از درمان زخم عاجز شده ایدحتما اخرین زنگ را به ما بزنید قطعا پشیمان نخواهید شد،،،،

تیم کارشناسان زخم ما با متد های بسیار جدید در اختیار شماست

۰۹۳۶۸۸۰۵۳۲۴

۸۸۵۶۶۱۵۳


۲۲۴۶۸۰۲۰


۲۶۷۰۸۱۳۱۶۶۸۴۸۸۲۵۲۲۴۶۸۰۲۰
09368805324