ویزیت پزشک در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل در صورتی که به پزشک نیاز دارید  یا نیاز به وصل سوند و تزریقات و پانسمان دارید با ما تماس بگیرید22468020-88566153-26708131