مرکز پرستاری ارام جهت خدمات پزشک در منزل و پرستار


روزی در منزل با کادر مجرب در خدمت شماست 


درمان بیمار در منزل و فیزیوتراپی در منزل و پرستار شبانه روزی و


 پرستار و نگهداری سالمند و بیمار در منزل را به ما بسپارید..تزریقات و وصل سوند در منزل و وصل سرم در منزل را به ما بسپارید


نیرو های ما شبانه روز در خدمت شما هستند..
با ما تماس بگیرید


22468020


26708131


09368805324


88566153


66848825