مراقبت از کودک

مراقبت از سالمند

مراقبت از بیمار

تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
ویزیت پزشک تزریق امپول و وصل سرم در منزل سوند فولی و نلاتون ادراری و لوله معده در منزل22468020
ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020
 • تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
  تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
 • ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
  ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
 • ویزیت پزشک و درمان در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل
  ویزیت پزشک و درمان در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل
 • ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020
  ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020

اخبار و مقالات

-وصل سوند و سونداژ در منزل وصل سرم  و تزریقات در منزل22468020-88566153-2670811--09368805324

مرکز پرستاری و ویزیت در منزل و اعزام پرستار و مراقب به منزل ارام تمام اقدامات درمانی و مراقبتی را به سالمندان و بیماران در منزل بیمار و سالمند ارایه می دهد .ویزیت پزشک در


 منزل و تزریقات و سونداژ در منزل وصل لوله ادراری و لوله معده وصل سرم  در منزل و تزریق


 عضلانی و زیر پوستی در منزل درمان زخم جراحی و زخم بستر عزیزانتان را بدون نگرانی به


 ما بسپارید همکاران ما در سراسر تهران به مراقبت و درمان بیماران شما در منل می پردازند.


 با ما تماس بگیرید 22468020-26708131-88566153-66848825

در صورتی که  نیاز به تزریقات و ویزیت پزشک و  وصل سوند  در منزل دارید با ما تماس بگیرید. 09368805324-22468020-26708131-88566153


درمان زخم بستر در منزل بیمار با روشهای نوین و روشهای قدیمی 22468020    88566153-09368805324


درمان زخم بستر در منزل بیمار با روشهای نوین و روشهای قدیمی 22468020    88566153-09368805324

ویزیت پزشک متخصص در تخصص های مختلف   داخلی و گوش و 


حلق و بینی و طب سوزنی و تمام تخصص های پزشکی در منزل 


بیمار و سالمند.09368805324

استخدام مراقب و نگهدار بیمار و پرستار سالمند و بیمار در منزل 09025181918

ویزیت پز شک و اعزام پرستار به تمام نقاط تهران 22468020-26708131

ویزیت پزشک و تزریقات در منزل محدوده زعفرانیه ولنجک سعادت اباد و الهیه و شهرک غرب 22464020-88566153-26708131 -09368805324

ویزیت پزشک و تزریقات و پانسمان و وصل سوند و سرم در منزل اتی ساز اوین درکه کوی فراز 22468020-09368805324

 

در صرتی که نیازمند تزریقات و پانسمان در منزل می باشید با ما تماس یگیرید


اتی ساز اوین درکه 22468020-09368805324