مراقبت از سالمند

سالمند به فردی اطلاق می شود که بیش از 60 سال سن داشته و به علت عوارض افزایش سن و تغییرات فیزیولوژیک نیاز به مراقبت و توانبخشی دارد. مراقبت های پزشکی و پرستاری به منظور کاهش عوارض ناشی از سالمندی، پیشگیری از ابتلا به بیماریهای دوران سالمندی، درمان بیماریهای موجود می باشد. توانبخشی مشتمل بر توانبخشی پزشکی، اجتماعی، حرفه ای و آموزشی به منظور افزایش توانایی سالمندان در مقابله با عوارض سالمندی، سازگاری بیشتر با محیط، حفظ حداکثر استقلال سالمند می باشد. پرسنل مرکز مشاوره آرام كساني هستند كه علاوه بر تجربيات زياد ، سالمندان را بخوبي درك كرده و به احساسات آنان توجه ميكنند. ما وظيفه نگهداري و مراقبت از سالمندان را بخوبي انجام می دهیم و احتياجات روزمره اين عزيزان را برطرف می نمايیم. متاسفانه برخی پرستاران كه از سوي مراكز غير مجاز و بي تجربه به منازل رفته و بدون داشتن علم و تجربه و صلاحیت لازم به نگهداري از سالمندان پرداخته و برای آنان مشکلاتی پدید می آورند. تیم مشاوره پرستاری آرام با آشنایی کامل با بیماری ها و شرایط عزیزان سالمند به مراقبت و نگهداری از آنان می پردازد. 22468020-88566153 تماس مستقیم 09025181918